Blog Návody a rady

E-mailová upozornění

Původní: V náhledovkách máme několik e-mailových notifikací, které Vám pomůžou při každodenní práci.

Návrh úpravy:
Do e-mailu zasíláme pravidelná upozornění, co je v Náhledovkách nového, abyste měli dokonalý přehled.


1) Upozornění na blížící se expiraci alba

Pokud je ve Vašem účtu album, které má brzy expirovat, přijde Vám upozornění na e-mail.

E-mailová upozornění

V premium účtu je pak možné album prodloužit na libovolnou dobu.

E-mailová upozornění

2) Upozornění při úspěšném výběru klienta

E-mailová upozornění

3) Upozornění klienta při neodeslaném výběru

  • Pouze pro premium účet
  • Nastavení se provádí v konkrétním albu
  • Pokud klient vybere fotografie a neodešle výběr, přijde mu e-mailová notifikace

E-mailová upozornění

pozadí obrázek pozadí obrázek